We found 0 resources for you...

Yummy coffee… …

Yummy coffee… #coffee #coffeelover #coffeetime #coffeelovers #coffeelove #kaffee #kaffeeliebe #kaffeezeit #kaffeepause #coffeebreak #brewcoffee #coffeeamericano #cafelatte #blogger #kaffeetrinken #kaffeerösterei #italy #italia #hotcoffee #hotcoffee☕ #hotcoffeelatte #cafe #café #philippines #philippines🇵🇭 #smiling #philippinen #smartphonephotography…

Continue reading

. . . ให้นึกเสมอว่า .. การเจ็บการตายไม่แน่นอน . จะมาถึงเมื่อใดก็ได้ อย่าประมาท อ…

. . . ให้นึกเสมอว่า .. การเจ็บการตายไม่แน่นอน . จะมาถึงเมื่อใดก็ได้ อย่าประมาท อย่ารั้งรอ .. ต่อการทำความดี . ในขณะที่ยังมีโอกาส ทำความดี จะได้ไม่ต้องเสียใจ . แม้ความตายจะมาถึง ในวินาทีใดก็ตาม . ธมฺมวิตกฺโกภิกขุ . . ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ . . #dhamma ….

Continue reading

ความหอมเพียงชั่วคราว ความหวานมักจืดจาง ความร้อนกลายเป็นเย็น ความขมนั้นแท้จริง …

ความหอมเพียงชั่วคราว ความหวานมักจืดจาง ความร้อนกลายเป็นเย็น ความขมนั้นแท้จริง #โก๋ติ๋ม #coffeeamericano

Continue reading